Lifestyle Massagetherapie & Coaching

Klachtrecht &

Tuchtrecht

Over de stappen die je kunt zetten als je een klacht hebt

Jouw rechten als cliënt

Heb je een klacht over de behandeling?

Op deze pagina lees je welke stappen jij als cliënt kunt zetten wanneer je een klacht hebt over de behandelingen massagetherapie (inclusief erkende coaching) van massagetherapeut en (leefstijl)coach Fieneke Rozema van Lifestyle Massagetherapie & Coaching te Noordwijkerhout.

Uiteraard hoop ik dat in het geval jij ontevreden bent over de behandeling, wij daar samen uit kunnen komen… Mocht dat niet lukken, dan is er het onderstaande traject te volgen.

Contact opnemen met Fieneke kan schriftelijk (post of e-mail), telefonisch of via WhatsApp/SMS. Indien het een formele klacht betreft, is schriftelijk aan te raden.

Wil je eerst jouw onvrede met mij bespreken, dan is een telefonisch of persoonlijk gesprek de beste stap.

Aangesloten bij instanties

De behandelingen massagetherapie van Lifestyle Massagetherapie & Coaching vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierop is ook klachtrecht en tuchtrecht van toepassing.

Voor klachten over een therapeutische behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot Quasir voor klachtenbehandeling in de zorg (https://quasir.nl/, klachtenfunctionaris – stap 1) en Stichting Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/, geschillencommissie – stap 2).

Voor ontspanningsmassages zonder therapeutische insteek is de therapeut niet gehouden aan de Wkkgz, maar mocht je toch een klacht hebben dan hoop ik dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan. Deze wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en geldt voor elke zorgverlener.

De Wkkgz regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden (VIM)
  • De cliënt heeft een sterkere positie
  • De meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid

Kijk hier voor de informatie van de rijksoverheid over de Wkkgz.