Klachtrecht & Tuchtrecht

 

Heb je een klacht over de behandeling?

Op deze pagina lees je welke stappen jij als cliënt kunt zetten wanneer je een klacht hebt over de behandelingen massagetherapie van massagetherapeut Fieneke Rozema van Lifestyle Massagetherapie & Coaching / Lifestyle Massage Noordwijkerhout.

(Let op: de praktijknaam voor de Kamer van Koophandel en de zorgverzekeraars is Lifestyle Massagetherapie & Coaching !)

Uiteraard hoop ik dat in het geval jij ontevreden bent over de behandeling, wij daar samen uit kunnen komen… Mocht dat niet lukken, dan is er het onderstaande traject te volgen.

Contact opnemen met Fieneke kan schriftelijk (post of e-mail), telefonisch of via WhatsApp of SMS. Indien het een formele klacht betreft is schriftelijk aan te raden. Wil je eerst jouw onvrede met mij bespreken, dan is een telefonisch of live gesprek de beste stap.

 

Aangesloten instanties

De behandelingen massagetherapie van Lifestyle Massagetherapie & Coaching vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierop is ook klachtrecht en tuchtrecht van toepassing.

Voor klachten over een therapeutische behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot Quasir voor klachtenbehandeling in de zorg (https://quasir.nl/, klachtenfunctionaris – stap 1) en Stichting Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/, geschillencommissie – stap 2).

Voor ontspanningsmassages (zonder therapeutische insteek) is de therapeut niet gehouden aan de Wkkgz, maar mocht je toch een klacht hebben dan hoop ik dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan. Deze wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en geldt voor elke zorgverlener. 

De Wkkgz regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden (VIM)
  • De cliënt heeft een sterkere positie
  • De meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid

Kijk hier voor de informatie van de rijksoverheid over de Wkkgz.