Lifestyle Massagetherapie & Coaching

Privacyverklaring

voor de privacywet

Over hoe ik zorgvuldig met jouw gegevens omga

Privacyverklaring

van Lifestyle Massagetherapie & Coaching in Noordwijkerhout

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet actief, te weten de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door deze verordening worden ondernemers verplicht duidelijk te communiceren wat zij met de gegevens van hun klanten/cliënten doen, daar soms ook expliciet toestemming voor te vragen én deze gegevens natuurlijk zo goed mogelijk te beschermen.

Laatst bijgewerkt op 03-04-2024

De privacyverklaring van Lifestyle Massagetherapie & Coaching luidt als volgt:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifestyle Massagetherapie & Coaching (waar een aantal handelsnamen onder vallen, zoals Lifestyle Massage Noordwijkerhout) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekeraar
 • Huisarts

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Lifestyle Massagetherapie & Coaching verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

In deze praktijk wordt niet gewerkt met personen jonger dan 18 jaar.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Lifestyle Massagetherapie & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en eventueel het toesturen van de factuur
 • Het opstellen van een medisch dossier met betrekking tot uw behandeling wanneer het massagetherapie (inclusief coaching) betreft
 • U te kunnen bellen, berichten of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Lifestyle Massagetherapie & Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijk verplichte termijnen, welke zijn:

 • Financiële boekhouding (facturen, betaalgegevens) = 7 jaar
 • Medische dossiers wanneer het massagetherapie en/of coaching betreft = 20 jaar

 

Delen met anderen

Lifestyle Massagetherapie & Coaching deelt uw gegevens niet met derden zonder uw expliciete toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Lifestyle Massagetherapie & Coaching blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Websitebezoek

Lifestyle Massagetherapie & Coaching gebruikt op haar website www.lifestylemassagenoordwijkerhout.nl geen of minimale cookies. Voor optionele cookies zal uw goedkeuring gevraagd worden conform Europese wetgeving.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone voor functionele, analytische of tracking doeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren of te laten verwijderen. Vanuit de wetgever is Lifestyle Massagetherapie & Coaching verplicht om de financiële boekhouding 7 jaar te bewaren en de medische boekhouding 20 jaar.

Het recht op vergetelheid is niet van toepassing op deze administratie. Wel kunt u verzoeken om overige gegevens te laten verwijderen, zodat Lifestyle Massagetherapie & Coaching u bijvoorbeeld niet meer zal kunnen berichten over wijzigingen van diensten en producten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lifestylemassagenoordwijkerhout.nl. Lifestyle Massagetherapie & Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Lifestyle Massagetherapie & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifestylemassagenoordwijkerhout.nl.

Een aantal van de programma’s / bedrijven waar wij gebruik van maken zijn onderstaande. Deze programma’s moeten zich elk ook houden aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens zoals die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Met het gebruik van deze programma’s is daarom direct ook een verwerkersovereenkomst van toepassing.

Mocht een programma toch niet veilig blijken, dan zal Lifestyle Massagetherapie & Coaching direct het gebruik hiervan staken. Wij zorgen er altijd voor dat de programma’s die wij gebruiken up-to-date zijn en voorzien van veilige wachtwoorden.

 • Windows 11 op laptops
 • Microsoft Office (Excel, Word)
 • Google producten zoals Gmail, Google Drive en Calendar (op laptop en telefoon)
 • Microsoft producten zoals Hotmail/Outlook en OneDrive (back-up van admin)
 • Android (op telefoons)
 • ING bankieren app en op desktop
 • Hosting en technisch onderhoud door Bureau Noort te Lisse (geen inzage in cliëntgegevens)
 • WhatsApp (eigendom van Facebook)
 • Tikkie (eigendom van ABN AMRO)

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Lifestyle Massagetherapie & Coaching, dan kunt u ons als volgt bereiken:
Postadres = Hoogstraat 58, 2211GM Noordwijkerhout
Telefoon = 06-19377447
E-mail = info@lifestylemassagenoordwijkerhout.nl
Website = www.lifestylemassagenoordwijkerhout.nl/
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel = 63792788

U vindt alle relevante informatie ook onder contact.