Per 1 juli 2021 is Healy World overgestapt op een nieuw model, waarin een aantal Healy-edities een andere naam en invulling hebben gekregen. Dat geldt ook voor de voormalige Healy Holistic Health Plus.